VÅRT ANSVAR I VÄRLDEN

Vårt löfte

Moderna och slitstarka arbetskläder är ett måste inom restaurang och vård. Men textilproduktion är en belastning för människor och miljö. För att ta ett större ansvar och leda utvecklingen mot en mer miljövänlig produktion arbetar Segers aktivt med miljöfrågor.

Segers vill vara med och inspirera till en bättre värld och en mer hållbar bransch. Det vill vi göra på vårt sätt. Hållbarhetscertifikat i all ära men det är inte alltid det som ger en verklig vinst för miljön. Viktigast är att våra produkter används mycket och håller länge.

När man köper en produkt från Segers köper man en produkt som är tillverkad, tvättestad, kemikaliekontrollerad och prissatt på ett rimligt sätt – i alla led. Våra produkter är tillverkade i våra egna produktionsanläggningar där vi känner och tar ansvar för personalen. Och ser till att alla har en bra och säker arbetsplats där skatter, försäkringar och pensioner betalas för trygghet i vardagen samt i framtiden.

Vi är stolta över att kunna säga att vi gör mer än det förväntade. Men än har vi långt kvar. Vi vet att det inte kommer vara enkelt, men det kommer vara värt det.

Segers förenklar för leverantören 

EU:s kemikalielagstiftning REACH:s lista över riskkemikalier SVHC

(Substances of Very High Concern) förändras ständigt och är svår för den enskilde leverantören att arbeta med. Därför arbetar Segers kontinuerligt och fokuserat med leverantörerna för att säkerhetsställa att riskkemikalier inte används i Segers produkter.


Med Segers RSL (Restricted Substance list) baserat på REACH-lagstiftningensom försäkrar vi oss att dessa ämnen inte förkommer i våra produkter samt att våra leverantörer har rutiner för att testa produkterna de levererar till oss. Segers utför också stickprov för att kontrollera att inga förbjudna eller reglerade ämnen återfinns i produkterna.

Segers tittar även på alternativa lösningar för en mer hållbar värld. Bomullsodling kräver till exempel stora mänger vatten och belastar miljön på ett ohållbart sätt. Vi har som alternativ tagit in Tencel™ (lyocell) i vårt sortiment som produceras mer hållbart samt använder en del BCI bomull för att stötta arbetet med global och storskalig förändring av den konventionella bomullsproduktionen. Även återvunnen polyester finns med i vårt sortiment.

Snyggt klädd med gott samvete

Segers Green

Segers Green är produkter som kan användas mycket och länge och som skapas i miljöbättre material. I dagsläget har vi ett antal artiklar med hållbarhetsprofil och under de närmsta åren kommer vi att lansera ännu fler produkter.

Amfori BSCI

(Business Social Compliance Initiative) Ett av världens största hållbarhetsinitiativ för att skapa mer ansvarsfulla leverantörskedjor. Amfori-BSCI drivs av Foreign Trade Assoication (FTA) i Bryssel. I Amfori-BSCI använder drygt 2 000 medlemsföretag en och samma uppförandekod för att förbättra arbetsmiljöförhållanden runtom i världen. Segers Pakistan har varit anslutna sedan 2018.

ÖKO-TEX STANDARD 100

Ett internationellt mått på trygghet genom hela textilkedjan. Kravlistan innehåller över 100 parametrar och ska säkerställa att de textilier som klarat proven och certifierats, inte innehåller hälsovådliga ämnen. En stor majoritet av Segers sortiment är certifierat enligt Öko-Tex. Du kan se på segers.com om en artikel är Öko-Tex cerifierad.

ÅTERVUNNEN POLYESTER

De varor som Segers köper in med återvunnen polyester kommer från spårbara, användna PET-flaskor med GRS certifikat som hackas sönder, smälts ner och omvandlas till små chips. Chipsen i sin tur smälts ner och strängsprutas till garn som sedan tillsammans med andra garner vävs till tyg. 

ISO 9001

Internationell standard för ett effektivt och strukturerat kvalitetsarbete. Med hjälp av ett antal grundläggande principer ses de interna arbetssätten över. Man utför ständiga förbättringar för att öka effektivisering och lönsamhet. Därmed säkras kvaliteten på tjänster och produkter. Segers är certifierade både i Sverige och i våra fabriker i Ukraina & Pakistan.

Läs mer om vår kvalitetspolicy

ISO 14001

ISO 14001 Internationell standard för miljöarbete, föroreningar och miljökrav. Redan 1998 påbörjade Segers arbetet för att föra in miljöledningssystem enligt ISO 14001. Certifiering genomfördes i maj 2000 för Segers Borås. 

Läs mer om vår miljöpolicy