Vårt hållbarhetsarbete


Läs mer i vår hållbarhetsfolder

På Segers tänker vi hållbarhet ur ett brett perspektiv, men självklart handlar mycket om produkten. Ur ett hållbarhetsperspektiv är textilproduktion både komplex och utmanande. Vi som arbetar med arbetskläder har en stor hållbarhetsfördel jämfört med modeindustrin, där slit-och-släng ofta förekommer. Arbetskläder från Segers används mycket och länge. Väldigt mycket och länge!


Genom noggrant kvalitets- och miljöarbete och full kontroll tack vare våra egna fabriker säkerställer vi lång livslängd och minskad miljöpåverkan. Vi tar också ett stort ansvar för vår personal i fabrikerna genom att se till att arbetsmiljön är god och säker och vi ger medarbetarna trygghet i vardagen och framtiden.

SEGERS GREEN KOLLEKTION

Visa alla