Egenägd produktion

Vi på Segers tar vårt ansvar för att man ska kunna bära våra arbetskläder med gott samvete.

Egen personal

Hela 90% av Segers sortiment tillverkas i egna fabriker av vår egen personal. Vi var tidigt ute med att ta ansvar för bra arbetsförhållanden för alla anställda. Vår uppförandekod har i många år varit en naturlig del i arbetet med att säkerställa sunda arbetsförhållanden på våra fabriker och hos våra leverantörer.
Vi äger våra egna produktionsenheter i Ukraina och Pakistan, vilket ger oss full kontroll. Som kund har du alltid möjlighet att besöka våra fabriker för att se hur vi arbetar med miljö och socialt ansvar. Vi har haft flera besök av både kunder, leverantörer och andra utomstående företag och organisationer. Ett exempel är JICA (Japanese International Corporation Agency) som besökt oss flera gånger. JICA är väldigt imponerade av vårt sätt att arbeta med jämställdhetsfrågor och presenterade Segers Pakistan på sitt seminarie i Japan i september 2019. Segers har t ex en av de få kvinnliga tillskärare som finns i Pakistan.
Som anställd på Segers har man bl.a. rätt till att arbeta i ljusa och hygieniska lokaler med god uppvärmning och ventilation. Man har rätt att gå hem med betalning även om orderböckerna inte är fulla. Arbetstiden är enligt varje lands lagstiftning och alla får ersättning för övertid och betald semester samt avsättning till pension och försäkring. Segers tar även ansvar för att hjälpa den lokala befolkningen utanför de självklara arbetsgivarområdena. Det har varit allt från att köpa hjärtstartare till sjukhus och material till skolor, till att sponsra den lokala musikskolan vid vår produktionsenhet i Ukraina. Det är några av anledningarna till att vi fått högsta betyg i Amfori kontroller av vår produktion.