För en bättre värld. - Segers Fabriker

För en bättre värld.

Restaurangbranschen är noga med vad som hamnar på tallriken. Ekologiskt och närproducerat är framtiden. Lika noga är vi på Segers med vad du har på dig när du arbetar. Historiskt sett har textilproduktion varit en belastning för natur, människor och miljö. För att ta ett större ansvar och leda utvecklingen mot en mer miljövänlig textilbransch arbetar Segers aktivt med miljöfrågor.

Giftiga kemikalier, otrygga anställningar och ohållbara produktionsmetoder. Vissa delar av textilbranschen har en tråkig historia och mycket behöver göras innan alla arbetar 100% hållbart. Men textilbranschen har också många aktörer som arbetar aktivt för att ta sitt ansvar för miljö och hållbarhet. Segers är en av dem.

Synen på mänskliga rättigheter och sunda arbetsförhållanden ser olika ut i världens fabriker. Vi på Segers tar vårt samhällsansvar för att bidra till en mer rättvis värld – och att du ska kunna bära våra arbetskläder med gott samvete. Plaggen du har på dig produceras i Segers egna fabriker i Estland och Ukraina. Genom att äga våra egna fabriker kan vi själva garantera att våra anställda har det bra och du som kund har alltid möjlighet att besöka våra fabriker för att se hur vi arbetar med miljö och socialt ansvar.

Alltid schyssta villkor

Våra anställda arbetar i ljusa, fräscha och hygieniska lokaler med god uppvärmning och ventilation. De har rätt att gå hem med full betalning även om orderböckerna inte är fulla. Normala 40 timmars arbetsveckor är standard och alla får ersättning för övertid, betald semester i 28 dagar samt avsättning till pension och försäkring. Ett av våra CSRprojekt är att sponsra den lokala musikskolan vid vår produktions enhet i Ukraina. Den har inget med vår produktion att göra, men är viktig för lokalsamhället. Tanken om en god arbetsmiljö har vi arbetat med i många år, tack vare Segers egen uppförandekod. Men från och med 2017 lämnar vi uppförandekoden bakom oss och blir istället anslutna till amfori BSCI som är ett av världens största hållbarhetsinitiativ för att skapa mer ansvarsfulla leverantörskedjor. Amfori BSCI drivs av Foreign Trade Assoication (FTA) i Bryssel. I amfori BSCI använder drygt 2 000 medlemsföretag en och samma uppförandekod för att förbättra arbetsmiljöförhållanden runtom i världen. På uppdrag av amfori BSCI kontrolleras vår produktion av oberoende institut för att garantera en hållbar arbetsmiljö.

Hjälp att tyda miljölagstiftningen

 Vi tar samtidigt det yttersta ansvaret för att följa REACH som är EU:s kemikalielagstiftning. I lagstiftning¬en hittar vi EU:s lista över riskkemikalier (Substances of very high concern/SVHC). SVHClistan förändras ständigt och när nya kemikalier hamnar på varningslistan kan det vara svårt för våra leverantörer att hänga med. Därför har Segers, tillsammans med en extern konsult, tagit fram ett verktyg för att hjälpa leverantören att fokusera på vilka kemikalier som anses riskabla, och samtidigt få full koll på vilka ämnen som finns i till exempel en knapp eller en dragkedja som levereras till våra fabriker.

Dessutom arbetar vi just nu fram ett system för att kommunicera och säkerställa att våra leverantörer har rutiner för att testa produkterna de levererar till oss. Segers utför stickprover för att kontrollera att inga förbjudna och reglerade ämnen återfinns i produkterna.

Segers tittar även på alternativa lösningar för en mer hållbar värld. Bomullsodling kräver till exempel stora mänger vatten och belastar miljön på ett ohållbart sätt. Här undersöker vi hur till exempel Tencel® (lyocell) kan fungera som en mer miljövänlig ersättare. Redan idag har vi flera plagg i sortimentet som är sydda med Tencel®.

Tveka inte att kontakta oss om du har fler frågor!